rýchly prevod číselnej hodnoty na text

{{slovo}}
vybrať všetko | zobraziť skryť medzery


Číslo

Číslo je abstraktná entita používaná pre vyjadrenie množstva alebo poradia. Čísla sa dnes obvykle zapisujú v desiatkovej pozičnej číselnej sústave pomocou arabských číslic a pomocných znakov, najmä desatinnej čiarky a znamienok plus a mínus. V informatike sa užívajú aj iné pozičné sústavy, napríklad dvojková alebo šesťnástková sústava.

Niekedy sa používajú aj staršie nepozičné číselné sústavy, ako sú napríklad rímske číslice.

V laickom použití sa niekedy výraz číslo mylne používa vo význame číslice.


Pozičné číselné sústavy

Pozičná číselná sústava o základe N používa N rôznych číslic, ich hodnota však závisí na umiestnení čiže pozíciu v celom zápise čísla: tá istá číslica 2 v zápise 222 znamená raz 200, druhýkrát 20 a na poslednom mieste 2.

Dnes používame desiatkovú sústavu čísiel (dekadické), ktorá využíva základu desať. Pracuje s číslicami 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Ďalšie číslo 10 tvorí základ sústavy. dvojková (binárne) sústava používa iba dve číslice 0 a 1.


Sumácia

Sumácia označuje sčítanie množiny čísel. Výsledok sa označuje ako suma. Ako čísla v sumácia pritom môžu vystupovať nielen čísla (napr. prirodzená, komplexné a pod), ale tiež funkcie, matice, popr. iné matematické štruktúry. Súčet prvkov nekonečnej postupnosti sa označuje ako rad.